Taal, spraak en articulatie

TaalstoornissenTaal kom je overal tegen en is een onmisbaar instrument in onze omgang met anderen. Als je de taal niet of onvoldoende beheerst, is dat vaak een enorme beperking. Onder taalstoornissen vallen onder andere een vertraagde spraak- en taalontwikkeling, afasie en meertaligheid.Spraak- en articulatie- stoornissenSpraak- en articulatiestoornissen Als je last hebt van een spraak- of articulatiestoornis dan ondervind je wellicht vaak problemen om je (verstaanbaar) uit te drukken. Gelukkig kan je die stoornissen aanpakken en wegwerken. Onze logopedisten helpen je bij onder andere dysartrie, slissen en lispelen en aangezichtsverlamming.

Contacteer ons !U kan ons steeds bereiken op 0478/33.85.10 of logopedie@tnrs.be


Of via onderstaand formulier :