Specialisaties

"The world is a book, and those who do not travel read only a page"

 

Saint Augustine

Afwijkende mondgewoonten

 

Afwijkende mondgewoonten, zoals habitueel mondademen, afwijkend slikken en duim- of vingerzuigen, veroorzaken op hun beurt verschillende andere stoornissen.

 

Ze kunnen leiden tot slissen, afwijkend slikken en een verhoogde kans op oorontstekingen en orthodontische problemen.

Leerproblemen

 

Waarom slagen sommige leerlingen zonder enige moeite voor testen en anderen niet?

 

Waarom heeft het ene kind meer tijd nodig om zijn huiswerk te maken dan het andere?

 

Waarom kan uw dochter zelfstandig studeren terwijl dat voor uw zoon de grootste moeite kost?

 

Studiebegeleiding is een verzamelterm voor een brede waaier aan mogelijkheden: Leren leren en plannen, examenvoorbereidingen, het ontwikkelen van een effici├źnte leermethode, ... We werken met de leerling als individu want elk kind heeft een eigen leerstijl. Daarom dagen we elk kind uit om een eigen, doeltreffend en op maat gemaakt taak- en studieaanpak te vormen.

Taalstoornissen

 

Taal kom je overal tegen en is een onmisbaar instrument in onze omgang met anderen. Als je de taal niet of onvoldoende beheerst, is dat vaak een enorme beperking. Onder taalstoornissen vallen onder andere een vertraagde spraak- en taalontwikkeling, afasie en meertaligheid.

 

 

Spraak- en articulatie- stoornissen

 

Spraak- en articulatiestoornissen Als je last hebt van een spraak- of articulatiestoornis dan ondervind je wellicht vaak problemen om je (verstaanbaar) uit te drukken. Gelukkig kan je die stoornissen aanpakken en wegwerken. Onze logopedisten helpen je bij onder andere dysartrie, slissen en lispelen en aangezichtsverlamming.

Neurologische stoornissen

 

Afasie en dysarthrie zijn de meest voorkomende neurologische stoornissen die een invloed hebben op de taalkennis.

 

Een letsel in de linkerhersenhelft, bijvoorbeeld na een beroerte, een hersentumor of ongeval, ligt aan de basis ervan. Afasie uit zich op meerdere manieren.

 

De een zal het moeilijk hebben om correcte zinnen te vormen, de ander met lezen en schrijven. Mensen met dysarthrie hebben vaak last van onduidelijke spraak, een hese of te zachte, een eentonige of nasale stem of een combinatie ervan.

Lees-, spelling- en reken- problemen

 

Dyslexie veroorzaakt verschillende leerproblemen, zowel met taal als met wiskunde.

 

Logopedisten kunnen risicofactoren bij kinderen herkennen nog voor er sprake is van leerproblemen.

 

Vaak zelfs nog voor ze leren lezen en schrijven. Jonge kinderen kunnen al problemen ondervinden bij hun spraak- en taalontwikkeling.

 

Zo vroeg mogelijk met een therapie beginnen, kan de uitingsvorm van dyslexie beperken.

 

Stemproblemen

 

Stemproblemen kennen verschillende oorzaken, maar kan je mits de juiste therapie en voldoende oefening overwinnen. Onder andere kanker, hyperventilatie en een genderverandering kunnen aan de basis liggen van stemproblemen. Soms helpen een aantal tips rond stemhygi├źne je reeds aardig op weg.